Sertifisering, Kvalitetsrevisjon & Opplæring

Mountains view at sunset

Når du må være sikker

SGS er en global leder innen kontroll, verifisering, testing og sertifikater. Vi er anerkjent som en ledende global referanse innen kvalitet og pålitelighet. Vi leder et nettverk med over 2600 avdelinger og laboratorier i hele verden som har over 89 000 ansatte.

Våre tjenester

Superior explaining to subordinates

Sertifisering

Global leder innen sertifiseringstjenester

Finn ut mer

Male pointing a paper in from of laptop

Kvalitetsrevisjon

Demonstrer samsvaret mellom forsyningskjeder og kundenes krav

Finn ut mer

Male professor teaching inside a glass room

Opplæring

Anskaffelse av ny kunnskap og utvikling tilpasset dine behov

Finn ut mer