Kvalitetsrevisjon

Mountains view at sunset

Øk transparensen av prosessen og samsvaret mellom produkter og markedskravene.

Som en global leder innen revisjon og sertifisering gjennomfører vi kvalitetsrevisjon innen ulike sertifiseringsordninger for mange forskjellige organisasjoner, inkludert slike giganter som Coca-Cola og Unilever. Vi tilbyr revisjoner som gir deg muligheten til å demonstrere at du overholder kravene til dine kunder gjennom hele forsyningskjeden.

Female analyzing using microscope

Together for Sustainability (TfS)

Demonstrer at du jobber på en bærekraftig måte i forsyningskjeder innen den kjemiske bransjen.

Ta kontakt med oss

Female sewing pink cloth

Initiative for Compliance & Sustainability (ICS)

Demonstrer at du overholder universelle menneskerettigheter og lokale arbeidslover.

Ta kontakt med oss

Workers in a sewing factory

SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA)

Reduser duplisering av arbeid og overhold kravene til etisk virksomhet.

Ta kontakt med oss

Lady farmers harvesting crops

Unilever's Understanding Responsible Sourcing Audits (URSA)

Som revisor av det første valget utfører SGS URSA-revisjoner.

Ta kontakt med oss

Repuposed tin cans

Coca-Cola's Supplier Guiding Principles (SGP)

Vis at din bedrift er forpliktet til å respektere de ansattes rettigheter.

Ta kontakt med oss

Hvorfor er det verdt å benytte seg av tjenestene til SGS innen kvalitetsrevisjon?

SGS er en verdensleder innen kontroll, verifisering, testing og sertifisering. Vi blir sett på som et forbilde innen kvalitet og pålitelighet. Vi leder et globalt nettverk av revisorer og sertifiseringseksperter.