SGS Analytics Norway

Om Oss

SGS Analytics er nå en del av SGS Group

SGS Analytics med fokus på miljø- og matanalyse og en del av SGS Group er nå ervervet av en av verdens største laboratoriegrupper - SGS Group. Et multinasjonalt selskap og merkevare funnet over hele verden, med mer enn 2600 kontorer og laboratorier med over 90.000 ansatte.

SGS Group vil fortsette å eksistere, men uten Analytics & Services-fokuset som SGS Group nå har anskaffet.

Med dette oppkjøpet får vi ytterligere økonomisk stabilitet som en partner for våre kunder, leverandører og også ansatte. Konsernets langsiktige forpliktelse til å styrke og utvikle vår virksomhet i Sverige og Norden er også viktig.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Kortsiktig

I praksis trenger du ikke gjøre noe spesielt - bare bli vant til at vi svarer, skriver og blir kalt SGS i stedet! Der du er vant til å se sgss blå farge og logo (f.eks. På nettstedet, rapporter, etiketter, vesker osv.), Blir det snart SGS med grå og oransje farger i stedet.

Du vil beholde samme kundenummer, testplaner, logistikkløsninger osv. Som før. Vi vil ha samme organisasjonsnummer som før. Betyr at formaliteter som kontrakter, avtaler, akkrediteringsstatus osv. Ikke påvirkes.

@mis vil fortsette å bli kalt @mis og gjeldende informasjon (pålogging, testplanlegging, alarmer, etc.) vil være uendret.

Lengre sikt

Med SGS-konsernets størrelse og kombinerte kompetanse, får vi spennende nye forhold for å bli enda mer konkurransedyktige når det gjelder vårt utvalg av høykvalitetsanalyser og tjenester.

 • Langsiktig investering i vekst, spesielt i Norden.
 • Stabil eierstruktur gjør oss til en sikker partner for langsiktig samarbeid.
 • Synergier mellom land for å lære av hverandre, fokus på kostnadseffektivitet og profesjonalitet.

Som SGS takker vi for tilliten så langt og fra 1. januar 2021 som SGS, ser vi frem til fortsatt godt samarbeid.

Visjon

Vår visjon er å sette en ny standard innen laboratoriebransjen når det gjelder

Profesjonalitet, engasjement for service og kundeverdi. Vi kommer til å forandre

Markedet gjennom vår tilnærmingsmåte og ekspandere i Europa.

Dette innebærer at:

 • Det skal være enkelt for kundene å handle med oss.
 • Våre kunder får resultater de kan stole på.
 • Vi leverer trygghet for beslutninger.

Vår ambisjon er å bli det soleklare valget for dere som oppsøker en serviceorganisasjon

som forstår deres hverdag. Det er i samarbeid mellom markedets ulike aktører,

myndigheter, kunder, miljøkonsulenter, prosjektledere, entreprenører, deponier og

laboratorier at vi tror bransjen har størst utviklingspotensiale.

Kontinuerlig Forbedring

SGS søker som del av sgs Group stadig å utvikle oss til beste for våre kunder. sgs har i mange år arbeidet aktivt med LEAN tankegang for å forbedre produksjon og bli mer effektive i vår kundeservice. Har du tips og råd om hvordan vi kan bli en enda bedre partner for din bedrift hører vi gjerne fra deg.

Hovedkontor og Laboratorium

Hovedkontor og laboratorium
SGS AnalyticscAS
Bekkeliveien 2
2315 Hamar

Laboratorium
SGS Analytics Norway AS
avd Porsgrunn
Dokkvegen 10
3920 Porsgrunn

Laboratorium

SGS Analytics Norway AS
avd Stjørdal
Vinnavegen 38 (Kvithamar)
7512 Stjørdal

Laboratorium

SGS Analytics Norway AS
avd Rørvik
Fjordgata 8
7900 Rørvik

Ubemannede Prøvemottak

Alle prøvemottak er utstyrt med standard prøveflasker og følgeskjema. Det er mulig å gjøre avtale om utsetting av materiell utover dette, f.eks. til prosjekter.

Lillehammer
Fakkelgården
2624 Lillehammer
Opphenting kun mandag, behov for andre dager ring kundeservice Tlf.: 40007001 

Elverum
Storgata 15
2408 Elverum
(På YC torget, inngang mellom Cafè Fryd & Gammen og Tory vaskeri)
Opphenting mandag - fredag på prøver levert før 11.30.

Generelle betingelser

Generelle leveringsbetingelser for SGS Analytics Norway AS 

Les våre betingelser her!

Kvalitets- og Miljøarbeid

SGS er akkreditert av Norsk Akkreditering med Test Nr. 013. Våre akkrediteringer endres over tid og en oppdatert oversikt over akkrediterte analyser finnes på denne nettsiden: Norsk Akkreditering TEST 013

SGS har fleksibel akkreditering for mikrobiologiske analyser på område P16. Oversikten på Norsk Akkreditering sine nettsider er derfor ikke alltid helt ajourført. En oppdatert oversikt over hvilke mikrobiologiske analyser som utføres akkreditert hos SGS finner du på linkene under. Kontakt oss dersom du trenger ytterligere detaljer.

 • Akkrediterte mikrobiologiske analyser på næringsmiddel, fôr og miljø
 • Akkrediterte mikrobiologiske analyser på avløp og slam
 • Akkrediterte mikrobiologiske analyser på vann

Sertifikater og godkjennelser

SGS er akkreditert i henhold til ISO/IEC 17025 for en lang rekke analyser innen mikrobiologi og kjemi. Oversikt over våre akkrediterte analyser forefinnes www.akkreditert.no Test 013. I tillegg utfører vi en rekke ikke-akkrediterte analyser. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

SGS er sertifisert i Achilles JQS system

Miljøpolicy

SGS Analytics & Services Norway sin miljøpolicy utgjør grunnlaget for at vi skal møte offentlige og organisatoriske krav mot firmaets interessenter; dvs leverandører, kunder, samfunn, eiere og medarbeidere. Gjennom vårt arbeid med stadige forbedringer gjennom hele organisasjonen fokuserer vi på å eliminere svinn. Som et ledd i dette skal vi:

 • Hensynta rettferdighetsprinsippet ved beslutninger som påvirker miljø.
 • Styrke vårt varemerke som et miljøforetak gjennom å utvikle og gi tjenester der miljøet beskyttes.
 • Aktivt innhente og både eksternt og internt spre kunnskap om miljøarbeid.
 • Motivere medarbeidere til å opptre miljømessig ansvarsfullt.
 • Etterstrebe å velge leverandører og underleverandører som tilbyr de mest miljøvennlige varer og tjenester.
 • Fastsette og følge opp overordnede og detaljerte miljømål og kontinuerlig forbedre miljøarbeidet.
 • Overholde gjeldende miljølovgivning og andre krav som vi er berørt av.

SGS Analytics & Services Norway er miljøsertifisert etter ISO 14001. Se serifikat

Kontakt oss