SGS Analytics Norway

Våres Tjenester

I tillegg til analyser og resultatformidling tilbyr SGS:

 • Veiledning ved hente- og transportløsninger
 • Rådgiving knyttet til prøveplaner
 • Bruk og oppfølging av resultater
 • Andre oppdrag etter avtale

Mer om andre tjenester

SGS tilbyr helhetlige laboratorietjenester, og kan være en deltakende partnerbedrift.

SGS bryr seg om kundene, kjenner deres behov og problemstillinger. Vi ønsker å gi personlig service og har opprettet kundeservice som tar hånd om spørsmål og henvendelser.

Problemløser

SGS hjelper kunden i valg av parametere og metoder som vil tilfredsstille deres behov.

SGS formidler analyser ut over vårt eget tilbud til kompetente samarbeidende laboratorier i vårt system både i Norge og utlandet, og har et etablert nettverk mot sentrale, landsdekkende analysemiljøer og laboratorier.

Prøveplaner

SGS tilbyr kundene å sette opp analyseprogram og prøveplaner etter gjeldene lover, forskrifter og veiledere, også etter egne eller andres kvalitetskrav.

SGS forplikter seg med kundeavtaler å holde seg oppdatert på de alltid gjeldene lovverk og metodikk for de aktuelle prøveområder.

Logistikk

SGS arbeider konstant med logistikkløsninger for å sikre riktig prøvebehandling både i forhold til behandlingen av prøver, tidsaspektet og for å gjøre det enklest mulig for våre kunder.

I tillegg til å tilby løsninger knyttet til samarbeidende transportører, tilbyr sgs prøveuttak og henteordninger basert på eget personell.

Kurs, undervisning, faglige samlinger osv.

SGS har et tett samarbeid i mot sterke fagmiljø både her i Norge og i utlandet og i tillegg til å selv holde oss oppdatert tilbyr vi våre kunder å holde kurs og faglige samlinger for at de også skal være oppdatert og faglig orientert mot sine fagfelt.

SGS tilbyr kunder opplæring i prøveuttak, behandling av prøver (konservering, emballering osv.)

SGS kan i tillegg til å holde foredrag tilby egne undervisningsopplegg om forskjellige fagområder

Prosjekter

SGS utfører store og små prosjekter både for privat- og offentlig virksomhet.

Bestilling Av Analyse

Bestilling kan gjøres på tre måter:

 1. Direkte ved oppmøte på ett av våre laboratorier
 2. Gjennom e-post
 3. Telefon 4000 7001
 4. Automatisk gjennom prøveplan. Dette gjelder allerede eksisterende avtalekunder
 5. Betingelser for kjøp finner du i våre Generelle Betingelser

Følgeskjema

Rådgivning

SGS tilbyr inneklima målinger å gir rådgivning om tiltak, analyserer drifting av bygg for å oppnå energieffektive systemer, rådgivning om valg av renholdssystemer og HMS-arbeid på arbeidsplasser.

Inneklima undersøkelsene omfatter vanligvis:

 • Romtemperatur, realtivt luftfuktighet, CO2-innhold, støvmengdenivå (0,1-1 µm), totalt mikroorganismenivå (sopp, bakterier), klimaparametre i uteluft og rapport med tiltak.

I tillegg tilbys:

 • Undersøkelse av materialprøver inkl. dyrking av sopp, artbestemmelse av sopp og bakterier, gass (flyktige gasser fra materialer og i produksjonsprosesser), luftmengdemålinger (m³/h), finstøvmengdemåling (0,02-1µm), støymåling, belysning, videoinspeksjon av ventilasjonskanaler, måling av temperatur, fuktighet og støvmengde i ventilasjon.

Vi bistår kunder bl.a. med:

 • Prøveplaner
 • Planlegging av prøveuttak
 • Tolkning av resultater
 • Beredskap

Vi yter rågivning etter kundens ønske enten ad-hoc eller på avtalt basis. Ta kontakt med den lokale lab for nærmere informasjon.

Vi kan også bistå med kalibrering av online instrumenter.

Rapportering

Vi kan rapportere på flere måter og format avhengig av kundens ønsker og behov:

SGS tilbyr en fortløpende skriftlig resultatformidling direkte til den enkelte virksomhet ved oppdragsgiveren. SGS tilbyr akkrediterte elektroniske svarbrev og selvsagt e-post med vanlig resultatformidling til aktuelle kontaktpersoner, parallelt med at papirutgaven ettersendes hvis dette er ønskelig.

I original analyserapport kommer det frem hvor laboratoriet er akkreditert og rapporten er på norsk. Dato, klokkeslett og temperatur for mottak av prøve på laboratoriet blir påført analyserapporten der dette kreves.

SGS har en fleksibel rapportering basert på elektronisk overføring av resultater kompatibelt med de fleste datasystemer som for eksempel: Mapgraph og Gurusoft. SGS har også en arkivfunksjon gjennom lagring av analysedata, utplukk av statistikker og andre tjenester etter avtale.

Både ferdige og midlertidige resultater kan hentes på vår internettside www.sgs.no ved bruk av brukernavn og passord. Her kan utplukk og hele serier overføres til Excel og PDF.

Logistikk

SGS tilbyr ulike typer logistikk- og transportløsninger basert på kundens beliggenhet og de tidskrav prøvene har. Vi har i prinsippet følgende løsninger:

 1. Kunde leverer direkte til ett av våre laboratorier
 2. Vi kan hente med egne biler i laboratorienes nærområder
 3. Transport via varetaxi
 4. Posten/BRING
 5. Jetpac og DHL

Prøvetaking

Vi kan assistere både ved utarbeidelse av rutiner for prøvetaking og utfører også selv prøvetaking for kunder som ønsker det. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Kontakt oss